Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka i zmianie terminu dyskusji publicznej:

 

Treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka: