Cały czas trwają kontrole Straży Miejskiej. Do tej pory przeprowadzono ich 370. Strażnicy zaglądają do kotłowni na terenie posesji prywatnych oraz firmowych. Ich celem jest sprawdzenie czy w piecu nie są palone odpady oraz niedozwolone materiały. Sześciu pracowników Straży Miejskiej wchodzących w skład Eko Patroli przeszło w październiku ubiegłego roku specjalistyczny kurs. Jak pokazują statystyki – co dziesiąta kontrola zakończyła się nałożeniem mandatu. Kontrolujący zauważają, że widać także pozytywne skutki przeprowadzanych kontroli: piwnice i kotłownie są coraz czystsze, a o akcji pozytywnie wypowiadają się także sami mieszkańcy.

Czarny i gęsty dym mógłby wskazywać na to, że palone są odpady, jednakże wbrew pozorom w większości przypadków nie to jest problemem. Najczęściej stosowany jest najgorszej jakości opał, lub zdarza się, że nawet dobrej jakości paliwo jest nadmiernie wilgotne, a warunki atmosferyczne niekorzystne.

Będziemy stale kontrolowali paleniska, ponieważ bardzo często piece uruchamiane są specjalnie do podgrzewania wody nawet wtedy, kiedy jest ciepło. Nie chcemy nikogo straszyć. Naszym celem jest wyeliminowanie niedozwolonych praktyk. Stale reagujemy na sygnały docierające od mieszkańców. Widzimy, że wzrasta nasza świadomość ekologiczna, dlatego proszę, aby mieszkańcy stosowali się do naszych apeli – podkreśla Artur Krzyżaniak, komendant Straży Miejskiej.

Zgodnie z założeniami uchwały antysmogowej od 1 września 2017 w naszym województwie wprowadzony zostanie zakaz używania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Jest to jedna z metod walki ze smogiem. W naszej gminie planowane jest uruchomienie programu dopłat do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

– Do Urzędu Miejskiego wpłynęło ok. 1600 ankiet. W najbliższym czasie przygotujemy analizę ekonomiczną, która pozwoli wybrać najkorzystniejszy wariant finansowy. Dokument powstanie we współpracy z doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na podstawie tej operacji będziemy chcieli opracować konkretną już propozycję dla mieszkańców – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

~UM Pszczyna