plakatpbo16 września rozpoczyna się głosowanie na projekty w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy naszej miejscowości zgłosili 4 PROJEKTY LOKALNE:

44. Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej.
58. Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego.
59. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka.
60. Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne.
Dotyczą nas także 3 PROJEKTY OGÓLNOGMINNE:
6. Akcja informacyjna poruszająca problem niskiej emisji, konsekwencji zdrowotnych oraz sposobu ograniczenia zanieczyszczeń – materiały w formie kalendarza na 2017 rok oraz ulotek z harmonogramem wywozu śmieci.
8. Impulsem do bezpiecznego serca – zakup defibrylatorów AED dla placówek oświatowych.
14. Maszyna w Żniwach. Udostępnienie wydarzeń festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna mieszkańcom sołectw Gminy Pszczyna.
Wybierać projekty może każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który ukończył 15 lat. Można oddać jeden głos na projekt ogólnogminny i jeden głos na projekt lokalny. Głosowanie będzie trwało 14 dni. Głosować można w formie elektronicznej na stronie budzet.pszczyna.pl oraz w formie papierowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej w dniach 19, 20, 28 i 29 września w godzinach od 7:30 do 9:00.
Na naszej stronie będziemy prezentować szczegółowo każdy projekt dotyczący naszej miejscowości.
Więcej informacji i wszystkie projekty na stronie: budzet.pszczyna.pl