W czwartek Rada Miejska przyjęła uchwałę, która od sierpnia wprowadza wyższe stawki opłat za śmieci w gminie Pszczyna.

Od 1 sierpnia za odpady segregowane zapłacimy 12,45 zł od osoby (podwyżka o 1,65 zł), a za odpady niesegregowane 24,90 zł (podwyżka o 8,90 zł). Zmienią się także zasady segregowania odpadów, o czym informowaliśmy już wcześniej. Podwyżka jest związana z wynikiem przetargu na odbiór odpadów. Nadal będzie je odbierać firma Remondis z Sosnowca, jednakże z pomocą firmy Master – Odpady i Energia. Cena za wykonanie tego zadania to 16.433.280,00 zł. Niestety kwota ta jest większa niż przewidziano (14,4 mln złotych) – stąd wynika podwyżka.

Za przyjęciem wyższych stawek głosowało 14 radnych, pięcioro się wstrzymało, a trzech było przeciw.