Informujemy, iż Gmina Pszczyna ogłasza dodatkowy nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pszczyna.

Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miejską w Pszczynie Uchwałą nr XXXV/393/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Pszczyna maksymalnie do 60% kosztów na następujące zakresy:

 • wymianę źródła ciepła na:
  • kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN)
  • kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN)
  • kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi: 6 600 PLN)
  • kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi: 6 600 PLN)
 • prace związane z termomodernizacją budynku, w zależności od zakresu:
  • okna i/lub drzwi (maksymalna dotacja wynosi: 3966 PLN)
  • ściany (maksymalna dotacja wynosi: 4137 PLN)
  • dach (maksymalna dotacja wynosi: 1897 PLN).

Nabór wniosków rozpocznie się od poniedziałku, 20 sierpnia 2018 od godziny 08.00 i będzie trwał do dnia 24 sierpnia 2018.

Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:

 • złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się przy ul. Kopernika 3 boks nr 13 w godzinach funkcjonowania POK, tj. w poniedziałek (20 sierpnia 2018) w godz. 08:00 – 14:00 oraz czwartek (24 sierpnia 2018) w godz. 13:00 – 17:00
 • złożenie wniosku poprzez formularz elektroniczny pod adresem: https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna , następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku.

Więcej informacji na: http://www.niskaemisja.pl/pszczyna/