Biblioteka w Wiśle Wielkiej serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas I-IV na zajęcia „Na tropie bibliotecznych duszków”.

Będą się one odbywać od wtorku do piątku podczas ferii 2018 (30.01-2.02, 6.02-9.02) w godzinach 13.30-14.30.
Każdy uczestnik ferii otrzyma pakiet pogromcy duszków, w którego zestawie znajdzie się 8 magicznych przedmiotów, które pozwolą mu złapać poszukiwane stworzenia.