Już wkrótce do drzwi mieszkańców Wisły Wielkiej zapukają geodeci. Zajmą się oni uzupełnianiem danych w ewidencji budynków i gruntów. Ich prace potrwają do grudnia 2017 r.

Upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej będą sprawdzać przeznaczenie budynków znajdujących się na posesjach oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Ewentualne niezgodności będą uzupełniane. Zbierane informacje będą służyć wyłącznie aktualizacji rejestrów i dostosowaniu ich do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034 t.j.).

W zeszłym roku uzupełnianie ewidencji prowadzone było już w Łące i Porębie. Tym razem geodeci uzupełnią dane w rejestrach Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej oraz Wisły Wielkiej. Aby ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku, jaki nakłada na nich to rozporządzenie, wysyłamy geodetów w teren, dzięki czemu, mieszkańcy nie muszą się w tej sprawie osobiście fatygować do urzędu – wyjaśnia starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Aktualizację ewidencji przeprowadzą pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Spółka z.o.o. z Krakowa. Każdy z nich będzie posiadał imienne zaświadczenie, uprawniające do wykonywania prac. Starostwo Powiatowe prosi mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje. Uzupełnianie rejestrów prowadzone będzie przede wszystkim na podstawie zewnętrznych pomiarów oraz wywiadu z właścicielem, jednak w uzasadnionych przypadkach pracownicy mogą poprosić o możliwość wejścia do budynku.

Co istotne, w związku z uaktualnieniem rejestru może się zmienić wymiar podatku od nieruchomości dla poszczególnych płatników pobierany przez właściwy organ, w tym przypadku gminę Pszczyna. Po zakończonych pracach ewidencyjnych, uaktualniony rejestr będzie dostępny do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przez 15 dni roboczych. Po tym czasie zawarte w dokumencie dane będą obowiązywały do czasu następnej aktualizacji.

~Gazeta Pszczyńska, Powiat Pszczyński