GOSPODARKA ODPADAMI W SOŁECTWIE WISŁA WIELKA

więcej na stronie: gospodarkaodpadami.pszczyna.pl

 

  1. Harmonogram odbioru odpadów dla ulic: Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Malinowa, Polna
Harmonogram (cz. 2) odbioru odpadów dla ulic: Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Malinowa, Polna

2. Harmonogram odbioru odpadów dla pozostałych ulic

Harmonogram (cz. 2) odbioru odpadów dla pozostałych ulic

Pliki w formacie PDF do pobrania tutaj:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WISŁA WIELKA


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Punkt prowadzony jest przez firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu
(ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec)

ADRES PUNKTU:
ul. Cieszyńska 35,
43-241 Łąka
tel. 32 447 19 55

Punkt jest czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od  7:00 do 17:00, w środę od godziny 12:00 do 20:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00.

Bez dodatkowych opłat mieszkańcy mogą tam oddać następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach), przeterminowane leki i chemikalia (w tym opakowania po farbach, lakierach, itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony, odpady zielone w ilości do 200 kg/posesję/rok, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji/rok.

Aby bez dodatkowej opłaty oddać w punkcie ww. odpady należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Pszczyna.