Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w Europie wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim:

  1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane.
  2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.
  3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany.
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Należy pamiętać także o zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Objawami grypy ptaków są m.in.: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, zachowania nerwowe, nagły spadek nieśności.

15878151_10208423560887855_1696347057_o