Można już składać deklaracje dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii, na które Urząd Miejski w Pszczynie będzie starał się pozyskać dofinansowanie.

Na spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zainteresowani mieszkańcy uzyskają szczegółową wiedzę na temat inteligentnego zarządzania energią oraz form bezzwrotnych dotacji. Spotkania odbędą się:

  • 12 lutego, godz. 16.30 – Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2 (Duża Sala Obrad im. ks. Piotra Skargi),
  • 13 lutego, godz. 16.30 – OSP Łąka, ul. Turystyczna 28,
  • 15 lutego, godz. 16.30 – OSP Jankowice, ul. Kasztanowa 9,
  • 19 lutego, godz. 16.30 – OSP Piasek, ul. Katowicka 63.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezzwrotnej dotacji w wysokości 88-95% na zakup i budowę instalacji OZE w gospodarstwie domowym mogą już składać wniosek-deklarację:

  • w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Pszczynie, pok. nr 4,
  • wysyłając podpisany skan dokumentu na adres biuro@novista.pl,
  • podczas spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Wnioski do pobrania znajdują się pod artykułem. Można je także odebrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim oraz podczas spotkań. Termin składania wniosków upływa 26 lutego br.

Głównym celem i założeniem projektu jest wyposażenie gospodarstw domowych z terenu Gminy w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak: panele fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego), kolektory słoneczne (produkcja ciepłej wody), pompy ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda).

Przewidziana wielkość wkładu na zakup i budowę instalacji OZE:

  • instalacji fotowoltaicznej – ok. 2 000 zł,
  • kolektorów słonecznych – ok. 1 500 zł,
  • pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym – ok. 6 500 zł.

Więcej informacji pod nr tel. 500 096 461

Urząd Miejski w Pszczynie przygotowuje projekt pn. „Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna”. Dotacje wypłacane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

WNIOSEK DO POBRANIA >> TUTAJ <<