Wścieklizna to groźna choroba zwierząt i ludzi. Szczepiąc zwierzęta chronisz własne zdrowie.

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się 05.05.2018 (sobota):

8:00 – pod Domem Strażaka
9:00 – obok p. Gołek (ul.Hodowców)
10:00 – u p. Hoinkis
11:00 – „na krzyżówce”
12:00 – na Kolonii pod sklepem p. Piesiura

Obowiązkowi szczepienia podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 miesiąc życia.
(Dz.Ust. nr.69 poz.625 ustawa z dn. 11.03.2004)

Szczepienie organizowane jest przez sołtysa oraz gabinet weterynaryjny lek. wet. Mieczysław Hławiczka (Pszczyna, ul. Dworcowa 20, tel. 602 310 340).