Rada Miejska w Pszczynie przyjęła uchwałę, która wprowadza odbiór odpadów segregowanych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe) dwa razy w miesiącu – tak jak było kiedyś.

Do tej pory odbierane były raz w miesiącu. Ta częstotliwość, jak zauważono, okazała się niewystarczająca. Przed posesjami w dniu wywozu leżało bardzo dużo worków z odpadami segregowanymi, w szczególności z tworzywami sztucznymi. Urząd Miejski obawiał się, że zniechęci to mieszkańców do segregowania.

Warto zaznaczyć, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów segregowanych nie wpłynie na wysokość opłaty za odbiór. Burmistrz Pszczyny zapewnił, że do końca trwania umowy (do końca 2019 r.) z firmami Master i Remondis opłata pozostanie na dotychczasowym poziomie. Gmina wypracowała nadwyżkę budżetową, która pozwoli pokryć ewentualne dodatkowe koszty.

Uchwała wejdzie w życie od kwietnia.