Dobiegł końca proces wyboru propozycji projektów do trzeciej już edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach zasad, które sami Państwo, jako mieszkańcy mogą ustalać. Proces zmian rozpoczął się od spotkań w ramach Rad Sąsiedzkich w 2015 roku. W kolejnej edycji konsultowane były ewentualne zmiany podczas zebrań Rad Osiedlowych i Sołeckich.

W tym roku powraca otwarta formuła Rady Sąsiedzkiej, tym bardziej, że propozycja spotkała się z aprobatą ze strony Radnych Rady Miejskiej. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych, w dniu 2 października 2017 r., przyjęto wniosek by zwołać Radę Sąsiedzką – cykl otwartych spotkań poświęconych ewaluacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz przygotowaniu propozycji zmian do zasad kolejnych edycji.

Urząd Miejski w Pszczynie zaprasza serdecznie na cykl spotkań pod wspólną nazwą RADA SĄSIEDZKA:

  • 13 listopada, o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie;
  • 20 listopada, o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie;
  • 27 listopada, o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie;

Proponuje się również zorganizowanie swojej Rady Sąsiedzkiej w sołectwie czy na osiedlu. W tym celu Urząd Miejski prosi o kontakt, by omówić szczegóły i poinformować wszystkich mieszkańców Pszczyny o dodatkowym terminie spotkania.

~ UM Pszczyna