Urząd Miejski w Pszczynie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” będzie realizował projekt, który zakłada m.in. budowę i rozbudowę siłowni na terenie gminy. Wartość projektu wynosi ok. 650 tys. zł. Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota dofinansowania wynosi ponad 388 tys. zł.

W pszczyńskich sołectwach powstaną przede wszystkim siłownie zewnętrzne, ale w niektórych sołectwach zostaną wykonane także inne prace – w Ćwiklicach powstanie oświetlenie na boisku, w Łące zostanie wymieniona nawierzchnia wokół Serca Wsi, w Studzionce istniejąca siłownia zostanie rozbudowana.

Lista projektów:

 • Siłownia zewnętrzna w sołectwie Brzeźce
 • Siłownia zewnętrzna w sołectwie Czarków
 • Wyposażenie w elementy ćwiczeniowe w sołectwie Jankowice
 • Siłownia zewnętrzna w sołectwie Piasek
 • Siłownia zewnętrzna w sołectwie Poręba
 • Siłownia zewnętrzna w sołectwie Studzienice
 • Siłownia zewnętrzna i Street Workout w sołectwie Studzionka
 • Siłownia zewnętrzna przy boisku LKS w sołectwie Studzionka
 • Siłownia zewnętrzna w sołectwie Wisła Mała
 • Siłownia zewnętrzna w sołectwie Wisła Wielka
 • Oświetlenie boiska ogólnodostępnego w sołectwie Ćwiklice
 • Wymiana nawierzchni oraz oświetlenia ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w sołectwie Łąka
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w sołectwie Rudołtowice

Siłownia zewnętrzna w naszej miejscowości zostanie zlokalizowana prawdopodobnie w pobliżu Domu Strażaka.

~UM Pszczyna