Za tydzień (15 maja) rusza nabór wniosków do programu SMOG STOP: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Realizowany będzie on przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dofinansowanie obejmuje wymianę źródła ciepła, zabudowę systemów grzewczych takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne, docieplenie, a także wymianę okien i drzwi. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania i zabudowa nowego źródła.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 26 maja. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Szczegółowe informacje (regulamin i wzór wniosku) znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

~ WFOŚiGW w Katowicach