We wrześniu burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zlecił opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022”. W trakcie przygotowywania programu konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji. W związku z tym przeprowadzone zostaną badania ankietowe. Więcej informacji pod linkiem: Przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła.