Znamy już szczegóły dotyczące czekającej nas w tym roku rewolucji śmieciowej. Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli odpowiednie uchwały, które były konieczne do podjęcia, ponieważ zmiany wynikają z rozporządzenia ministra środowiska. Najważniejsza zmiana jest taka, że od 1 lipca nie będzie u nas już podziału odpadów na suche i mokre.

Będziemy musieli segregować śmieci na: papier (worek niebieski), szkło (worek zielony), metale i tworzywa sztuczne (worek żółty), odpady zielone i ulegające biodegradacji (worek brązowy). W pojemnikach szarych lub czarnych odbierany będzie popiół. Worki dostarczy gmina.

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe odbierane będą raz na cztery tygodnie, pozostałe odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz na pół roku, natomiast popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz na osiem tygodni.

Co istotne, wprowadzono limity odbioru odpadów zielonych i budowlanych oraz rozbiórkowych w ramach opłaty za śmieci. W przypadku odpadów zielonych to 200 kg na rok na nieruchomość, a odpadów budowlanych – 1 tona na rok na daną nieruchomość (lub lokal, w przypadku bloków). Odpady te nie będą odbierane z posesji – trzeba będzie je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ostatni przetarg na wywóz śmieci z gminy wygrała firma Remondis. Przetarg przestaje obowiązywać 30 czerwca br. W najbliższym czasie Urząd Miejski rozpisze nowy, który będzie zakładał wprowadzone zmiany. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ratusza najprawdopodobniej będzie się to wiązało z podwyżką opłaty za śmieci dla mieszkańców.

~ Gazeta Pszczyńska