Zakończyły się prace dotyczące uzupełniania danych w ewidencji budynków i gruntów na terenie Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej. Od 2 do 20 października mieszkańcy będą mogli zweryfikować wprowadzone informacje.

Przez ostatnie kilka miesięcy w czterech pszczyńskich sołectwach – Brzeźcach, Studzionce, Wiśle Małej i Wiśle Wielkiej upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej zbierali dane do aktualizacji ewidencji budynków i gruntów. Sprawdzali ich przeznaczenie oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Wszystko w celu dostosowania dokumentów do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Dzięki zleconym przez powiat pszczyński pracom, mieszkańcy nie musieli sami fatygować się do urzędu. 

Teraz operat opisowo-kartograficzny został uaktualniony i zostanie wyłożony do publicznego wglądu, by każdy mieszkaniec mógł się z nim zapoznać. Dlaczego warto to zrobić?

W związku z uaktualnieniem rejestru może zmienić się wymiar podatku od nieruchomości pobierany przez gminę. Mieszkańcy mają nie tylko prawo wglądu do uaktualnionego operatu, mogą także uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłaszać uwagi. Na tym etapie odbywa się to bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z opracowaniem odpowiednich dokumentów – mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza. 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 w pokoju 016 od 2 do 20 października, w następujących godzinach: 

  • w poniedziałki od 8.00 do 16.00,
  • wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,
  • piątki od 8.00 do 13.30.

Po wyznaczonym czasie zebrane dane zostaną ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz przekazane burmistrzowi.

Do pobrania: Informacja Starosty Pszczyńskiego

~ Powiat Pszczyński