Szanowni Państwo, media i społeczność obiegła informacja o planowanej budowie linii kolejowej przez Wisłę Wielką. Aby wyrazić temu sprzeciw i zachować cenne walory przyrodnicze oraz ciszę w naszej miejscowości w niezmienionym stanie zachęcamy do podpisywania list, które można znaleźć w naszych wiślańskich sklepach. Mamy czas tylko do jutra. Każdy chętny może zabrać listy do podpisu do znajomych, krewnych, sąsiadów.

Podpisujemy dwie listy; jedna dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, a druga dla Rady Sołeckiej.