ŚLĄSKI  OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE
POWIATOWY ZESPÓŁ W PSZCZYNIE

ogłasza nabór na kurs chemizacyjny uzupełniający

„Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”

który odbędzie się 06.02.2018 r. /wtorek/ o godz. 9.00

Wisła Wielka, ul. Słoneczna 4,  Sala OSP

Przypominamy:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat od daty zdania egzaminu,
  • osoby, które już wcześniej miały ukończony kurs muszą odbyć szkolenie uzupełniające, a jeśli po raz pierwszy to obowiązuje ich kurs podstawowy (dwudniowy), który odbędzie się w Brzeźcach 27-28.02.2018 r.,
  • uczestnik kursu ma prawo wybrać jednostkę szkolącą, która posiada uprawnienia do organizowania tego typu kursów.

Koszt:
szkolenie uzupełniające: 90 zł
szkolenie podstawowe: 120 zł

Kontakt:
PZDR w Pszczynie, ul. Bielska 44 ; tel. 32 2103328;
Anna Rogala-Romanek: 515 275 909

ZAPISY OBOWIĄZKOWE !!!