Z związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grupy ptaków podtypu H5N8 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W/w rozporządzenie nakłada na wszystkie miejsca w których utrzymywany jest drób nakazy i zakazy związane z zabezpieczeniem gospodarstw. Nakazuje się przede wszystkim zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Reszta nakazów i zakazy zostały szczegółowo opisane na załączonych zdjęciach. Z uwagi na wysoki stopień zagrożenia wystąpienia grypy ptaków na terenie naszego powiatu bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, a także o jak najszybsze wykonanie wspomnianych nakazów.

Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pszczynie w formie:
tel./fax.: 32 210-51-66
email: pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl

002

003