Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie otrzymała dofinansowanie zadania pod nazwą „Na tropie ojczystego” w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017” ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury.

Zadanie będzie realizowane w bibliotece w Wiśle Wielkiej, we współpracy z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi powiatu pszczyńskiego, mi. In. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej, Muzeum Zamkowym w Pszczynie – Stajnie Książęce.

Zadanie „Na tropie ojczystego” ma na celu budowanie kompetencji językowej uczniów szkół podstawowych poprzez włączenie ich w rozmaite formy zabawy, których motywem przewodnim będzie wątek detektywistyczny.

Zadanie obejmie:

  • lekcje biblioteczne „Ojczysty w niebezpieczeństwie”,
  • warsztaty „Na tropie ojczystego”,
  • grę plenerową „Spod ciemnej gwiazdy” połączoną z nocą w bibliotece i spotkaniem autorskim,
  • stworzenie filmu w technice animacji poklatkowej „Sprawcę widać jak na dłoni”,
  • turniej językowych gier planszowych „Detektor słów”,
  • stworzenie i publikację e-booka „Ślepy zaułek”.

Wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł, a całkowity koszt zadania 11.250 zł.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017

~ Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie