Od 1 lipca na terenie gminy Pszczyna obowiązuje zmiana selektywnej zbiórki odpadów, co wynika z nowych przepisów. Oznacza to, że od soboty mieszkańcy będą segregować śmieci do trzech worków. W niebieskim będzie gromadzony papier, w żółtym metale i tworzywa sztuczne natomiast zielony worek będzie przeznaczony na zbiórkę odpadów szklanych.

 

Pozostaną czarne pojemniki, do których należy wrzucać wszystko to, co nie ulega segregacji. Worki brązowe z napisem bio można pobrać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35. Rozpoczęła się akcja informacyjna. Do mieszkańców kolportowane są materiały informacyjne o nowym systemie segregacji odpadów oraz nowy harmonogram wywozu odpadów. Lipiec jest okresem przejściowym. W tym miesiącu będą odbierane odpady według starych i nowych zasad. Zmieni się także częstotliwość odbioru odpadów – od teraz będą one odbierane co 4 tygodnie.

Poniżej prezentujemy nowe zasady segregacji:


WOREK NIEBIESKI Z NAPISEM PAPIER

Wrzucamy:

 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty,
 • książki, zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy,
 • pudełka kartonowe,
 • tekturę.

Nie wrzucamy:

 • zatłuszczonego i brudnego papieru,
 • papieru z folią,
 • papieru termicznego (z faksu),
 • kartonów po napojach,
 • artykułów higienicznych (pieluch),
 • tapet,
 • worków po materiałach budowlanych.

Uwagi: z odpadów należy usunąć spinacze i zszywki, opakowania kartonowe należy poskładać.


WOREK ŻÓŁTY Z NAPISEM METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • butelki typu PET,
 • opakowania po chemii gospodarczej,
 • reklamówki,
 • worki foliowe,
 • jednorazowe kubki i tacki,
 • kartoniki po napojach i mleku,
 • puszki po napojach i konserwach,
 • drobny złom.

Nie wrzucamy:

 • tworzyw z bakelitu i igielitu,
 • tworzyw z włókien szklanych,
 • butelek po olejach, farbach, klejach,
 • butelek po wybielaczach,
 • opakowań po środkach ochrony roślin,
 • opakowań po lekarstwach,
 • tekstyliów.

Uwagi: opakowania należy zgniatać, opakowania powinny być pozbawione zawartości.


WOREK ZIELONY Z NAPISEM SZKŁO

Wrzucamy:

 • szklane słoiki,
 • butelki po alkoholu i piwie,
 • butelki po napojach i sokach,
 • opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:

 • ceramiki (porcelany, talerzy itp.),
 • szkła okiennego i budowlanego,
 • szyb samochodowych,
 • żarówek i świetlówek,
 • zniczy,
 • luster,
 • opakowań po lekarstwach.

Uwagi: opakowania powinny być całe i niepotłuczone, opakowania powinny być pozbawione zawartości.


POJEMNIK CZARNY Z NAPISEM POPIÓŁ 

Wrzucamy: popiół i żużel.

Nie wrzucamy: gorącego popiołu i żużla.

Uwagi: nie należy zalewać pojemników wodą gdyż przy ujemnej temperaturze prowadzi to do zamarznięcia pojemnika i uniemożliwia jego opróżnienie.


Odpady nieobjęte segregacją wrzucamy jak dotychczas do czarnego pojemnika.


Pozostałe odpady zbierane oddzielnie i sposób postępowania z nimi:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (materace, dywany, wózki dziecięce, kołdry, poduszki, itp.): wystawiamy w oznaczonych terminach zbiórki przed posesję lub dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące,
 • przeterminowane leki, niewykorzystane resztki leków i opakowania po nich: wrzucamy do pojemników we wskazanych aptekach lub dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące,
 • zużyte baterie, zużyte akumulatory, chemikalia (opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony: dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące,
 • odpady zielone (trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodu, itp.): kompostujemy we własnym zakresie lub dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące w ilości do 200 kg/posesję/rok lub zamawiamy w gminie worki do zbiórki za dodatkową opłatą wynoszącą 7,56 zł/jeden worek,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji (obierki warzyw, owoców, itp.): kompostujemy we własnym zakresie lub dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące lub zamawiamy w gminie worki do zbiórki za dodatkową opłatą wynoszącą 7,56 zł/jeden worek,
 • odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontu budynku lub mieszkania: dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące w ilości do 1 tony z posesji/rok

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 i jest czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.00 do 17.00, w środę od godz. 12.00 do 20.00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 16.00.

~ UM Pszczyna