3 kwietnia (poniedziałek) w naszej miejscowości rozpoczyna się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Tego dnia zbierane będą stare meble, wersalki, fotele, krzesła i wózki dziecięce. Wszystko trzeba wystawić przed swoją posesją najpóźniej do godz. 7:00. Następnego dnia zbierany będzie zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Jednocześnie należy przypomnieć, że nie będą zbierane odpady niezaliczające się do wielkogabarytowych takie jak gruz, styropian, wełna mineralna, okna, opony, worki po nawozach, opakowania po chemikaliach, olejach czy truciznach. Nie zaliczają się do nich również odpady zielone takie jak gałęzie, trawa, liście.