GOSPODARKA ODPADAMI W SOŁECTWIE WISŁA WIELKA

więcej na stronie: gospodarkaodpadami.pszczyna.pl

Plik do pobrania i wydrukowania dostępny TUTAJ


 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH: Punkt prowadzony jest przez firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu (ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec) ADRES PUNKTU: ul. Cieszyńska 35, 43-241 Łąka tel. 32 447 19 55

 

Od 1 lipca 2020 PSZOK zlokalizowany przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące czynny będzie:

 • we wtorek, czwartek i piątek w godz. od 10.00 do 17.00,
 • w środę w godz. od 12.00 do 20.00,
 • w każdą sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 16.00.

Bez dodatkowych opłat w PSZOK-u można oddać następujące rodzaje odpadów:

 • papier i makulaturę,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach, itp.),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony z samochodów osobowych (bez felg) w ilości do 8 sztuk/rok,
 • bioodpady,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji/rok.

Aby bez dodatkowej opłaty oddać w punkcie ww. odpady należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Pszczyna.