TURYSTKA

Wieś Wisła Wielka leży na południu Polski w Kotlinie Oświęcimsko-Raciborskiej, administracyjnie zaś w województwie śląskim, w południowo-zachodnim krańcu ziemi pszczyńskiej. Nasza miejscowość jest położona w atrakcyjnym miejscu pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi, które wyznaczają granice naszego sołectwa. Na północy granica biegnie wzdłuż zbiornika Łąka i graniczy z Porębą, na południu granica biegnie wzdłuż jeziora Goczałkowickiego, od wschodu graniczymy z Łąka a od zachodu z Brzeźcami, Studzionką i Wisłą Małą. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, gdzie nie, gdzie znajdują się pagórki oraz doliny. Wisła Wielka jest wsią, gdzie bardzo silnie rozwinęło się rolnictwo dzięki średniej jakości gleb bielicowo-oglejonych. Cechą charakterystyczną jest występowanie jedynie całego szeregu zbiorników wodnych o charakterze gospodarczym.

Wspomina się, że niegdyś teren Wisły Wielkiej zaadaptowano i wykorzystano dla potrzeb rybołówstwa poprzez zakładanie stawów rybnych i odrębnych zbiorników wodnych tzw. Padołów służących do pojenia bydła. Ponadto Wisła Wielka od zarania swoich dziejów leżała nad rzeką Wisłą będącą atrakcyjnym szlakiem handlowym i komunikacyjnym. Ułatwiło jej to z pewnością rozwój gospodarczy, jak również było czynnikiem początkującym jej istnienie; wreszcie zadecydowało o jej agrarnym charakterze. Sprzyja temu jednocześnie klimat, który należy uznać tu za korzystny za wyjątkiem tego, że cechuje go duża nieregularność i zmienność, wyróżnia zaś duże nawilgocenie powietrza i wysoka średnia rocznych opadów. Generalnie sprzyja on wzrostowi i plonowaniu różnorakich kultur rolnych. Uprawia się tu zboża, rośliny okopowe i przemysłowe.

Położenie Wisły Wielkiej nad dwoma zbiornikami wodnymi oraz na przedgórzu Beskidu Śląskiego jest bardzo wielkim walorem tutejszej regionalnej turystyki. Z jednego miejsca można podziwiać wodny ekosystem tutejszych zbiorników oraz panoramę Beskidów. Do naszej miejscowości przyjeżdżają turyści z całego województwa Śląskiego oraz z innych regionów Polski. W naszej miejscowości swoje zainteresowania rozwijają pasjonaci sportów wodnych. Nad zbiornikiem Łąka wzdłuż całego wybrzeża od strony Wisły Wielkiej znajdą państwo miejsca kempingowe oraz działki turystyczne. W słoneczne dni od maja do końca września przy zbiornikach wodnych rozkwita nowe życie każdy chce spędzić wakacje i odpocząć od całorocznej codzienności pośród ciszy wody, lekkiego szumu drzew, zapach suszonego siana oraz w okresie żniw pięknie pachnącego i złocącego się zboża.

W Wiśle Wielkiej znajduje się Harcerzówka, gdzie odbywają się liczne pikniki oraz festyny. Nasza miejscowość to także miejsce ulubione przez miłośników wędkarstwa, gdzie mają możliwość rozwijania swojego hobby. Dla amatorów aktywnego wypoczynku i sportu oferujemy bogactwo szlaków rowerowych biegnących przez naszą miejscowość pośród przepięknego krajobrazu. Większość tras rowerowych prowadzi pośród pól i łąk co sprzyja podróżowaniu razem z dziećmi na rowerach zapewniając bezpieczeństwo na mniej ruchliwych drogach. Jeżeli jesteś ciekaw życia na wsi oraz poznania walorów życia codziennego w naszej Wiśle Wielkiej to serdecznie zapraszamy na dłuższy pobyt na gospodarstwie agroturystycznym w naszej miejscowości. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i pragnących spokojnego wypoczynku do naszej miejscowości.