Sołectwo Wisła Wielka


SOŁTYS WISŁY WIELKIEJ:

Piotr Rabaszowski

RADA SOŁECKA:

Edward Koczy
Krzysztof Pajonk
Krystyna Herczyńska
Agnieszka Szymala
Elżbieta Grűner
Tomasz Madzia


Gmina Pszczyna


BURMISTRZ PSZCZYNY:

Dariusz Skrobol


Dane kontaktowe można znaleźć tutaj