27 marca odbyło się zebranie wiejskie w Wiśle Wielkiej.

Na kolejną (trzecią) kadencję sołtysem został wybrany Piotr Rabaszowski.

W skład rady sołeckiej weszli:
Edward Koczy,
Krzysztof Pajonk,
Krystyna Herczyńska,
Agnieszka Szymala,
Elżbieta Grűner,
Tomasz Madzia.

Gratulujemy! 👏